• Kuva 1. Kuva: Dora Cheffi-Arab

  Vastuullista ja laadukasta palveluntuotantoa

  Hoitoa ja hoivaa tuotetaan lähellä asiakasta. Paras laadun mittari on usein asiakkaan kokemus saamastaan palvelusta. Hyvinvointipalvelujen tuottamiselle asetetaan Suomessa lähtökohtaisesti korkeat vaatimukset, joihin kaikki yksityiset palveluntuottajat ovat sitoutuneet lupa- ja ilmoitusmenettelyn kautta.

 • Kuva 2. Kuva: Dora Cheffi-Arab

  Reilu edunvalvoja

  Sosiaalialan Työnantajat ry on hoito- ja hoiva-alan edunvalvontajärjestö, joka neuvottelee alan yksityiset yleissitovat työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työmarkkina- ja elinkeinopolitiikassa. Tavoitteenamme on turvata yhteistyöllä ja kohtuullisia ehtoja noudattamalla parhaat mahdolliset olosuhteet yhteiskunnan kannalta merkitykselliselle työlle.

 • Kuva 3. Kuva: Dora Cheffi-Arab

  Teemme yhteiskunnallisesti tärkeää työtä

  Työ hyvinvointialalla sisältää aina yhteiskunnallisen ulottuvuuden. Työtä tehdään lähellä asiakasta, ja parhaimmillaan saadaan aikaan asioita, jotka auttavat asiakasta aidosti eteenpäin. Työssä on imua! Alan työntekijät voivat kokea tekevänsä merkityksellistä työtä.

 • Kuva 4. Kuva: Dora Cheffi-Arab

  Yksityisen hyvinvointialan osaavat työntekijät

  Alan osaajat kouluttautuvat yhtenevien vaatimusten mukaisesti ja sijoittuvat erilaisten työnantajien palvelukseen. Syntyy erilaisia työyhteisöjä ja tapoja tehdä samaa työtä. Kasvava yksityinen hyvinvointiala työllistää tällä hetkellä noin 70 000 hoito- ja hoiva-alan osaajaa. Yksityinen sektori tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia osaaville työntekijöille.

 • Kuva 5. Kuva: Dora Cheffi-Arab

  Asiakastyytyväisyys syntyy vapaudesta valita

  Ihmisen yksilölliset tarpeet huomioiva ja asiakasta kunnioittava palvelu on kaikkien hyvinvointialan palveluntuottajien tärkein tavoite. Jos asiakas saa valita, kuka hänen palvelunsa tuottaa, ollaan jo tavoitteeseen johtavan tien alussa. Terve kilpailu palveluntuottajien välillä parantaa palvelujen laatua.

 • Kuva 6. Kuva: Dora Cheffi-Arab

  Tavoitteena tasapuolinen kohtelu

  Kansalaisten hyvinvointi syntyy työstä. Työtä tarvitaan sekä palvelujen rahoittamiseen että ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Paras tapa turvata suomalaisten hyvinvointi on hyvä yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Toimiva yhteistyö edellyttää yhteisiä pelisääntöjä ja tasapuolista kohtelua.

Sosiaaliala mediassa

Tilaa uutiskirje

Sosiaalialan Työnantajien uutiskirje ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Tilaa jäsenkirje

Voit tilata jäsenkirjeen, jos työskentelet Sosiaalialan Työnantajat ry:hyn järjestäytyneen työnantajan palveluksessa.