Ammattiyhdistyskoulutukset

Molemmilla työehtosopimusaloilla hyväksytään vuosittain kalenterivuodeksi kerrallaan työnantajan tuen piiriin kuuluvat ammattiyhdistyskoulutukset. Sosiaalipalveluja koskevan koulutussopimuksen 4 §:ssä ja järjestötyötä koskevan koulutussopimuksen 4 §:ssä on määritelty edellytykset, joilla työntekijä voi osallistua ammattiyhdistyskoulutukseen.

Alla on lueteltu palkanmaksun piiriin hyväksytyt ammattiyhdistyskurssit, joista on sovittu sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöjen TSN:n, JHL:n, Talentian ja Jyty-Pardia-STHL:n kanssa sekä lastentarhanopettajien liitepöytäkirjan solmineen OAJ:n kanssa.

Sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen ammattiyhdistyskoulutuksesta on sovittu Erton kanssa.

Lähinnä luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille suunnattujen kurssien palkanmaksun ja kursseille osallistumisen periaatteet ovat työehtosopimusten liitteenä olevassa koulutussopimuksessa.

Eräät kurssit ovat jakautuneet kahteen jaksoon, jotka yhdessä muodostavat kurssin. Toisissa kursseissa on useampia osia, joista kukin muodostaa oman osakokonaisuuden omine ilmoittautumisineen.

Ammattiyhdistyskoulutukseen ilmoittaudutaan kyseisen kurssin järjestäjälle.

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutukset 2016

AyTSN2016

AyJHL2016

AYTalentia2016

AyJyty2016

AYPardia2016

AyOAJ2016

 

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutukset 2015

AyTSN2015

AyTalentia2015

AYJHL2015

AYJyty2015

AyPardia2015

AyOAJ2015

Sosiaalialan järjestötyön ammattiyhdistykoulutukset 2016

AyERTOJärjTes2016

Sosiaalialan järjestötyön ammattiyhdistykoulutukset 2015

AyErtoJärjTes2015


Viimeksi päivitetty: 7.9.2016
Share Button