Uutiset

Tilaa RSS

Hyvinvointialan liitto aloittaa toimintansa – nyt tarvitaan vahva, yhtenäinen ääni yksityisille sosiaali- ja terveyspalvelualan tuottajille

Hyvinvointialan liitto
26.10.2016 | Uutiset

Hyvinvointialan liitto on ensimmäinen suomalainen työmarkkinajärjestö, joka integroi laajasti yksityisen ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalvelualan tuottajat. Uusi liitto syntyi, kun Sosiaalialan Työnantajat ja Terveyspalvelualan…Ulla-Maija Rajakangas Hyvinvointialan liiton toimitusjohtajaksi

26.10.2016 | Uutiset

Ulla-Maija Rajakangas, 53, siirtyy Hyvinvointialan liiton toimitusjohtajaksi 1. joulukuuta 2016 alkaen. Tällä hetkellä Rajakangas on Finanssialan Keskusliiton (FK) hyvinvoinnin rahoituksen hankkeesta vastaava johtaja.  Rajakangas on…Valinnanvapausmallien alustavat luonnokset julkaistu

11.10.2016 | Uutiset

  Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut alueuudistus.fi -verkkopalvelussa virkamiesehdotuksia valinnanvapausmallista. Malleja ei ole vielä käsitelty poliittisesti. Ehdotukset ovat alustavia ja osin täsmentymättömiä. Ne antavat kuitenkin…Digitalisaatio muuttaa ihmisten ja yritysten arkea – myös sosiaalialalla

7.10.2016 | Uutiset

Maailman megatrendeistä palvelujen digitalisaatio ja siirtyminen verkkoon on eräs keskeisimpiä. Suomessa moni perusasia digitalisoitumisessa on varsin hyvin. Korjattavaa on osaamisen hyödyntämisessä asiakkaan parhaaksi. Tältä osin…Vanhuspalvelulakia ja laatusuositusta iäkkäiden palveluista uudistetaan

20.9.2016 | Uutiset

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan eräitä muutoksia vanhuspalveluita koskevaan laatusuositukseen, vanhuspalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin. Tavoitteena on poistaa päällekkäisyyksiä ja keventää kuntien lakisääteisten tehtävien toteuttamista ohjaavia velvoitteita. Laatusuosituksen…Sote- ja maakuntauudistusta koskevat lakiesitykset lausuntokierrokselle

1.9.2016 | Uutiset

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lähettivät 31. elokuuta sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esitysluonnoksen lausuntokierrokselle. Lakipaketti sisältää useita eri lakeja, joista keskeisimmät ovat maakuntalaki, sosiaali-…
Tapahtumat