13.10.2016, 14:25

Kun ammattilainen toimii epäammattimaisesti

Johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki

Viime aikoina keskustelua on käyty tärkeästä ja vaikeasta asiasta: mitä tehdä, kun sote-alan ammattilainen toimii alan etiikkaa ja kaikkia alan moraalikäsityksiä vastaan? Kun ammatti-ihminen vaikkapa varastaa lääkkeitä tai äärimmillään jopa pahoinpitelee asiakasta?

Tällaiset tapahtumat ovat lehtitietojen mukaan olleet kiistattomia ja vakavia. Sote-alan miljooniin asiakaskohtaamisiin nähden näitä huolestuttavia tapahtumia on vähän. Niitä ei kuitenkaan saa olla yhtään. Näissä asioissa on nollatoleranssi.

Ammattilaisten tie alan osaajiksi kulkee samaa koulutusväylää, onpa kyse julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin työntekijästä. Useimmilla on myös työkokemusta useammasta työpaikasta. Tältä osin ei eroja synny. Tällaiset epäammattimaiset tapahtumat lienevät suhteessa työntekijöiden määrään.

Useimmilla sote-organisaatiolla on laadunhallintajärjestelmä osana johtamisjärjestelmäänsä. Huomiota kiinnitetään palvelun saatavuuteen, oikea-aikaisuuteen, asiakastyytyväisyyteen ja muihin mitattaviin asioihin. Mutta miten ennakoida epäammattimaista käytöstä?

Kollegiaalisuus on hyvä, väärä kollegiaalisuus ei

Puuttumisessa kollegan epäammattimaiseen toimintaan on korkea kynnys. Sitä voisi verrata naapurin asioihin puuttumiseen. Sitä emme helposti tee. Ehkä tämän vuoksi tällaiset asiat pääsevät sote-työyhteisöissäkin liian pitkälle.

Hyvä asia on, että nyt keskustelua käydään. Huoli on yhteinen kaikille palveluiden tuottajille: yksityisille ja julkisille.

Kollegiaalisuus on tärkeä ja hyvä asia. Joskus se voi kuitenkin olla väärää kollegiaalisuutta. Ongelmia salaamalla toimintaa ei voida kehittää eikä ongelmia kitkeä. Se tie on vahingollinen.

Pelko työpaikan menettämisestä tai työnantajan reaktiosta ei ole riittävä syy siihen, että kaikista havaituista epäkohdista ei ilmoiteta. Työnantajat kuulevat mielellään kaikista laatupoikkeamista. Siten ne voivat korjata asian ja parantaa palvelua.

Alalla myös riittää töitä. Työttömyyttä ei juuri ole. Osaaja voi luottaa siihen, että uusi työpaikka löytyy, jos vanhan toimintatavat eivät tunnu omilta.

Avoin ja vastuullinen toiminta on elinehto

Julkinen sektori tuottaa tällä hetkellä lähes 2/3 palveluista, yritykset ja järjestöt 1/3. Yksityisen sektorin toimipaikat ovat usein pieniä ja johtamisjärjestelmä matala. Siellä kynnys puuttua voi olla suuria yksiköitä matalampi.

Yksityisen sote-palveluntuottajan toiminta on toimiluvan varaista. Avoin, laadukas ja yritysvastuullinen toiminta on yksityisen elinehto. Asiakkaalla on aina mahdollisuus äänestää jaloillaan.

Kirjoittaja, Aino Närkki, toimii johtavana elinkeinoasiantuntijana Sosiaalialan Työnantajissa.

Share Button