12.12.2016, 11:06

Mitä suomalaista hoivaosaamista voitaisiin viedä Kiinaan?

Wei Lu, kauppatieteiden tohtori,
Gatewat Europe-China Oy Ltd.

Kiinassa vanhuspalvelut ovat uusi ja kehittyvä toimiala. Kiinalaisten kotitalouksien tulojen kasvu on ollut todella nopeaa. Elintason noustessa hoito- ja hoivapalveluihin pystytään käyttämään enemmän rahaa.

Terveydenhoitopalveluihin kohdistettavien menojen määrän odotetaan kasvavan 9,5 % vuosien 2015 ja 2019 välillä. Kiinan hallitus on asettanut tavoitteekseen tarjota turvallisia, tehokkaita ja edullisia terveydenhoitopalveluja niin kaupunkiin kuin maalle vuoteen 2020 mennessä.  Tämä tarjoaa hyvät myös markkinat suomalaisille hoivamalleille ja teknologialle. Kokemukseni perusteella Kiinan markkinoilla on paljon tilaa innovaatiolle.

Suomalaiset toimintamallit

Suomessa kehitetyt toimintamallit saattaisivat olla hyvin käyttökelpoisia Kiinassa. Lisäksi teknologiaan perustuvat metodit ja ratkaisut voivat parantaa tehokkuutta ja siten kasvattaa hoivatalojen kapasiteettia ja vähentää kustannuksia. Kiinan käynneilläni olen havainnut jatkuvasti kasvavaa kiinnostusta esimerkiksi hoivatalojen kokonaisratkaisuille.

Työskentelen Suomessa palveluasumiseen ja kotona asumiseen liittyvien turvallisuusratkaisujen piirissä. Nämä tuotteet ovat yksi esimerkki kysynnän kasvusta. Esimerkiksi Seniortek Oy:n internetpohjaiset teknologiaratkaisut ovat herättäneet kiinalaisten mielenkiinnon. Ylipäätään internet-pohjainen teknologia on hyvin suosittua Kiinassa.

Koulutusta vanhuspalveluihin

Suomen peruskoulutus on maailman kärkeä. Tuore PISA-tutkimus osoittaa, että Suomi on tämän vuoden kärkiviisikossa. Vaikka suomalainen sosiaali- ja terveysalan ammatillinen koulutus on kansainvälisesti vähemmän tunnettua, on mielestäni Suomella vahvaa osaamista siinäkin.

Suomalainen sairaanhoitajien , lähihoitajien ja avustavan henkilöstön koulutus antaa hyvät valmiudet ammattiin. Suomalaiset hoitajat kykenevät vaativiin hoito- ja hoivatehtäviin. Tärkeää on myös ammattietiikka sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tällaista osaamista tarvitaan myös Kiinan terveys- ja hoiva-alalle.

Suomalaista kotihoito-osaamista

Suomella on vahvaa osaamista kotihoidossa. Vaikka hoivatalojen määrä Kiinassa kasvaa tulee kotihoito olemaan vanhustenhoidon päätoimintamalli Kiinassa. Suomessa on kehitetty systeemejä ja prosesseja, jotka yhdistävät kotona asumisen, kotisairaanhoidon ja kotihoitopalvelun. Näiden avulla vanhukset pystyvät asumaan turvallisesti kotona. Nämä menetelmät sopisivat hyvin Kiinaan, missä kotihoito on kulttuurin mukainen tapa toimia.

Seuraavassa kirjoituksessa kerron, millaisia ovat kiinalaiset hoivatalot ja miten suomalaista osaamista voisi soveltaa Kiinassa.

Share Button