25.8.2014, 08:00

Monituottajamalli on toimiva malli

Toiminnajohtaja Pekka Räsänen, Kuurojen Palvelusäätiö

Toiminnajohtaja Pekka Räsänen, Kuurojen Palvelusäätiö

Yksityinen sosiaaliala, järjestöt ja yritykset, ovat välttämätön osa suomalaista palvelujärjestelmää. Yksityisen sektorin toimijoilla on laaja asiantuntemus palvelujen kehittämisessä ja asiakastarpeiden huomioimisessa.
Monet yritykset ovat osoittaneet toiminnallaan, että niillä on valmius edistää alan infrastruktuuria, johtamista, toiminnanohjausta ja laatua. Monet järjestöt tuottavat asiakkaiden kannalta välttämättömiä palveluja erityisryhmille.

Aikaisemmin yksityistä sektoria pidettiin usein ruuhkahuippujen tasaajana. Tosiasiassa yksityinen sosiaaliala tuottaa jo tällä hetkellä yli kolmanneksen kansalaisten tarvitsemista sosiaalipalveluista.

Kyse ei siis ole enää ruuhkahuipuista, vaan siitä, että suomalaiset vammaiset, mielenterveysongelmaiset, ikääntyneet, lastensuojelua tarvitsevat nuoret ja monet muut ryhmät saavat palvelunsa järjestöiltä ja yrityksiltä. Yksityisten palvelujen tuotanto-osuus on ollut merkittävällä, yli viidenneksen tasolla jo vuosikymmenen ajan.

Sotea on viime vuosina uudistettu sekä asiantuntijavoimin että parlamentaarisin työryhmin. Viisaita päitä on ollut paljon ja media on kirjoittanut sote-asiaa päivittäin. Sote-järjestämislakiluonnos nyt valmis lausuntokierrokselle. Uudet rakenteet pitäisi ottaa käyttöön 1.1.2017.

Hyvin toimivasta yhteistyöstä julkisen ja yksityisen välillä ei voi olla haittaa kansakunnallemme myöskään tulevaisuudessa. Toimivan yhteistyön edellytys on, että palvelujen hankintavolyymit ovat niitä tuottavien tahojen ennakoitavissa ja että hankintojen koko on suhteutettu markkinoidemme kokoon ja kehitykseen.

Kun yksityisen sosiaalialan järjestöt ja yritykset otetaan aktiivisesti mukaan palvelujärjestelmien suunnitteluun, kehittämiseen ja lainvalmisteluun, löydämme vastaisuudessa vielä paremmin toimivat ja laadukkaat tavat toteuttaa näitä palveluja.

Monituottajamalli on osoittautunut käyttökelpoiseksi toimintatavaksi, kuten viime vuodet osoittavat. Kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen luomisessa yksityisen sosiaalialan järjestöt ja yritykset ovat avainasemassa.

Kirjoittaja on Sosiaalialan Työnantajat ry:n hallituksen puheenjohtaja

 

Share Button