16.12.2016, 11:06

Muutoksia työlainsäädäntöön 1.1.2017

Työlainsäädäntöön tulee merkittäviä muutoksia vuoden vaihteessa.

Pitkäaikaistyöttömän työnhakijan saa tietyin edellytyksin työllistää määräaikaiseen työsuhteeseen pelkästään sillä perusteella, että henkilö on pitkäaikaistyötön.

Takaisinottovelvollisuuden kestoa nykyisestä yhdeksästä kuukaudesta lyhennetään neljään tai kuuteen kuukauteen riippuen työsuhteen pituudesta.

Työsopimuslakiin perustuva koeaika on jatkossa enintään kuusi kuukautta. Sosiaalipalvelualalla ja järjestötyössä koeajan enimmäispituus on kuitenkin edelleen neljä kuukautta, koska näin on määrätty alojen työehtosopimuksissa. Koeaikaa ei siis voi sopia kuuteen kuukauteen sosiaalipalvelualalla ja järjestötyössä.

Kun työnantaja irtisanoo työntekijöitä tuotannollisista ja taloudellisista syistä, työnantajalle on säädetty uudet velvoitteet irtisanottavien kouluttamisesta ja työterveyshuollon palveluiden jatkamisesta. Näillä muutoksilla on merkittäviä kustannusvaikutuksia, joten niihin kannattaa tutustua.

Tarkemmat tiedot muutoksista löytyvät Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n sivuilta

 

Share Button