Vuorovaikutuksella sujuvaa työtä ja sitoutumista! –kehittämishanke

Oulun yliopisto etsii hoiva-alan pk- ja mikroyrityksiä osallistumaan ESR-rahoitteiseen hankkeeseen henkilöstöryhmien vuorovaikutustaitojen kehittämiseksi. Linkeistä selviää hankkeen sisältö ilmoittautumistietoineen.

OulunYliopInfo

ESRhanke_esite_hoivapalvelut

 

Share Button