Sosiaali- ja terveyssektori on Suomen suurin työllistäjä

Kasvava yksityinen sosiaaliala työllistää tällä hetkellä noin 70 000 alan osaajaa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kouluttautuvat yhtenevien vaatimusten mukaisesti ja sijoittuvat erilaisten työnantajien palvelukseen. Sosiaali- ja terveydenhuolto on tällä hetkellä (julkinen ja yksityinen sektori yhteensä) eniten työllistävä toimiala Suomessa. Yksityiselle sosiaalipalvelualalle syntyy jatkuvasti uusia työpaikkoja, ala tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia eikä työttömyyttä juuri ole.

Yksityisen-hyvinvointialan-osaavat-tyontekijat. Kuva: Dora Cheffi-Arab

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö työnantajan oikeudellisen muodon mukaan:

Julkinen Yritys Järjestö Yhteensä
Sosiaali- ja terveys yhteensä 277 068 73 212 36 084 386 364
Terveyspalvelut 141 062 35 747 4 977 181 786
Sosiaalipalvelut, josta 136 006 37 465 31 107 204 578
Vanhusten sosiaalipalvelut 50 871 16 651 11 896 79 418
Lasten päivähoito 56 040 4 838 2 697 63 575
Muu sosiaalitoiminta 17 020 11 260 12 267 40 547

Lähde: THL Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2013 (THL Tilastoraportti 25/2015, 10.12.2015)

Julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset on koulutettu samojen vaatimusten mukaisesti. Sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimukset on määritelty osin lainsäädännössä ja osin laatusuosituksien sekä lupaehtojen kautta.

Alalle tarvitaan nuoria osaajia

Väestön ikääntyminen vaikuttaa työvoiman tulevaan tarpeeseen sekä eläköityvien työntekijöiden että asiakkaiden palvelutarpeiden lisääntymisen kautta. Alalla tulee olemaan puutetta osaavasta työvoimasta ja siksi varsinkin nuoriin suunnattu vetovoimatyö on tärkeää.

Sosiaalialan Työnantajien henkilöstö- ja koulutustarpeita selvitetään vuosittain Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tiedustelulla (Henko). Viime vuosien vastauksista ilmenee, että sosiaalialalla eniten tarvetta on alalle suuntautuneille lähi- ja sairaanhoitajille sekä sosiaalityöntekijöille.

Lue uutinen Opetin.fi -palvelusta: Nuoret hyvinvoinnin ammattilaiset – osaavaa henkilöstöä tulevaisuuden sosiaalialalle

Tutustu myös lähihoitajan ammatin historiaan


Viimeksi päivitetty: 8.5.2014
Share Button