Sosiaali- ja terveysalan työtä arvostetaan

Useimmille ihmisille terveys ja toimintakyvyn säilyminen ovat tärkeimpiä asioita elämässä. Se näkyy sosiaali- ja terveysalan sekä hoito- ja hoivatyön korkeana arvostuksena suomalaisessa yhteiskunnassa.

Yksityiset palveluntuottajat tuottavat yhä suuremman osan suomalaisten hoidosta ja hoivasta. Yksityiset hyvinvointipalvelut ovat yksi nopeimmin kasvavista toimialoista maassamme, ja yksityiset työnantajat työllistävä tulevaisuudessa paljon nuoria tekijöitä.

Työ on ihmisläheistä ja tarjoaa monia uravaihtoehtoja

Hyvinvointialan jokapäiväiseen työhön kuuluu asiakkaiden kohtaamista, työn suunnittelua ja kehittämistä, tiimityötä, teknologian hyödyntämistä sekä oman erikoistumisalueen tehtäviä.

Huomionarvoista on, että alan työpaikat tulevat säilymään Suomessa, sillä ihmisiä hoidetaan ja hoivataan siellä missä he ovat. Ihmisten arki tarvitsee tulevaisuudessakin lapsista huolehtivia päiväkoteja ja vanhuksia hoivaavia palvelukoteja.

Hyvinvointiala on omiaan yrittämiselle, joten myös oman yrityksen perustaminen on vaihtoehto.

Työnantaja, tarjoa nuorille mahdollisuuksia tutustua alan työhön!

Alan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi on tärkeää, että palveluntuottajat tarjoavat nuorille mahdollisuuksia tutustua sote-alan töihin etukäteen esimerkiksi koulujen TET-jaksojen tai työharjoittelujen kautta. Sosiaalialan työehtosopimuksien neuvotteluosapuolet ovat sopineet 2014 – 2016 kesien osalta koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta sosiaalipalvelualalla ja järjestötyössä.

Kun koulu loppuu -nettisivut auttavat löytämään vastauksia nuorten esittämiin kysymyksiin ammatinvalinnasta. Sivustolta löytyy myös useita sosiaalialan ammatteja esitteleviä videoita.

Alan perustutkinto näyttötutkintona – vaihtoehto aikuiskoulutuksessa

Perustutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona, joka on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tapa tutkinnon suorittamiseen.

Näyttötutkintoina voidaan suorittaa myös kehitysvamma-alan, päihdetyön, perhepäivähoitajan, lasten ja nuorten erityisohjaajan, romanikulttuurin ohjaajan ja asioimistulkin ammattitutkinnot sekä kehitysvamma-alan, näkövammaistaitojen ohjaajan, puhevammaisten tulkin, työvalmennuksen, vanhustyön ja romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinnot.

Myös oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden alalle kouluttautumiseen.


Viimeksi päivitetty: 21.5.2014
Share Button