Hoiva-avustajien koulutus

Työ- ja elinkeinoministeriön hankkeessa ”Joustava työvoimakoulutus sosiaali- ja terveysalan avustaviin tehtäviin” on koulutettu hoiva-avustajia aikuiskoulutuksena eri ELY-keskusten alueella vuodesta 2013.

Hoiva-avustajan koulutus koostuu kahdesta pakollisesta, lähihoitajan tutkintoon kuuluvasta osasta, jotka ovat kasvun tukeminen ja ohjaus sekä kuntoutuksen tukeminen. Lisäksi koulutettava voi valita tutkinnon osan myös muista ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai erikoisammattitutkinnoista. Koulutuksen kesto on noin kahdeksan kuukautta.

Koulutus ei johda tutkintoon, mutta se antaa valmiuksia vanhus- ja vammaispalvelujen avustaviin tehtäviin, jotka liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen. Koulutus ei anna lääkehoitoon tarvittavia valmiuksia eikä mahdollista itsenäistä vastuunottoa hoidosta.

Selvitys hoiva-avustajan koulutuksesta (TEM raportteja 28/2014)

Hoiva-avustajat työpaikalla

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot ovat linjanneet, että hoiva-avustajan työpanos voidaan tietyin ehdoin laskea mukaan hoitohenkilökunnan mitoitukseen.

Työnantajan on huolehdittava, että jokaisessa työvuorossa on myös asiakkaiden tarpeisiin nähden riittävästi ammatilliset kelpoisuusehdot täyttävää työvoimaa, jolla on oikeus suorittaa lääkehoidon toimenpiteitä. Hoiva-avustaja ei saa olla työvuorossa yksin.

Jos vanhustenhuollon toimintayksikössä on koulutettujen ammattihenkilöiden lisäksi muuta välittömästi hoitotyöhön osallistuvaa henkilöstöä, kuten hoito- ja laitosapulaisia, heidät voidaan sisällyttää hoitohenkilöstömitoitukseen sillä osuudella kuin heidän työnsä sisältää asiakkaiden perustarpeista huolehtimista, esimerkiksi auttamista peseytymisessä ja ruokailussa.

Jos hoiva-avustajan tehtäviin kuuluu muuta kuin avustavia hoitotehtäviä, esimerkiksi siivousta tai ruoankuljetusta, tätä osuutta ei lasketa hoitotyöhön liittyvään mitoitukseen, vaan se määritellään muuksi kuin hoitotyöksi.

Hoiva-avustajien palkkaus

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla hoiva-avustajien palkkauksessa sovelletaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen palkkaryhmittelyä, katso Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014-31.1.2017, sivu 33.

Kun työ/työnantaja edellyttää työhön valittavalta työntekijältä hoiva-avustajakoulutusta, palkkaryhmittelyn mukaisesti lyhyen ammatillisen koulutuksen omaavat hoiva-avustajat ovat palkkaryhmässä B.

Tutustu esitteeseen hoiva-avustajista.


Viimeksi päivitetty: 21.5.2014
Share Button