Liity jäseneksi

Jäseneksi voit liittyä täyttämällä jäsenhakemuslomakkeen. Hakemus rekisteröidään liiton toimistossa ja hyväksytään liiton hallituksessa.

Liittymällä Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseneksi organisaatio saa samalla myös Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenyyden.

Uudet jäsenet saavat liitolta jäsenpaketin, joka sisältää:

  • tarvittavan työehtosopimuksen painettuna,
  • työsuhdeasioiden ja työlainsäädännön opaskirjat,
  • liiton julkaisuja, esimerkiksi kirjaset ”Hoiva 2020” ja
  • ”Terveet ja tulokselliset työajat sosiaalipalvelualalla”.

Liiton jäsenet voivat tilata jäsenkirjeen, joka antaa ajankohtaista tietoa lainsäädäntömuutoksista ja muista alan palvelutuotantoon liittyvistä keskeisistä asioista.

Tulemalla mukaan järjestön toimintaan yritys/järjestö edistää

  • vakaiden ja luotettavien työnantajien ja työntekijöiden suhteiden kehittymistä,
  • yritysmyönteistä toimintaympäristön muutosta,
  • julkisten markkinoiden avautumista ja
  • toimialalle tärkeiden kysymysten kehittymistä palveluntuottajien kannalta myönteisesti.

Sosiaalialan Työnantajat palvelee jäsenistöään sekä verkossa että puhelimitse. Saat ajantasaista tietoa ja materiaalia yritystoiminnan tueksi.

Jäsenyyteen liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä EK:n jäsenrekisteriin, jasenrekisteri@ek.fi tai puh. 09 420 20.

Otamme mielellään vastaan palautetta jäsenpalvelumme ja muun toiminnan kehittämiseksi. Palautetta voi antaa yhteystiedot-sivun palautelomakkeella.

Tutustu myös Sosiaalialan Työnantajat ry:n sääntöihin.

Jäsenmaksut vuonna 2016

Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäsenten maksama jäsenmaksu koostuu liiton jäsenmaksusta ja Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) jäsenmaksusta.

Liittokokous vahvisti hallituksen esityksen mukaisesti, että liiton jäsenmaksutaso 2016 säilytetään ennallaan. Edellisen vuoden palkkasummasta laskettava jäsenmaksutaso olisi siten seuraava:

Vuoden 2015 palkkasumma:

Alle 250.000 € 0,09 %
250.000 – 500.000 € osalta 0,085 %
yli 500.000 – 7.500.000 € osalta 0,081 %
yli 7.500.000 € osalta 0,077 %

Liiton vähimmäisjäsenmaksu on 170 € vuodessa.

Konsernin emoyhtiö voi kerralla ilmoittaa määräysvallassaan olevan konsernin kaikkien sosiaalialalla toimivien yritysten henkilöstö- ja palkkasummatiedot. Liiton jäsenmaksu määräytyy konsernin sosiaalialan kokonaispalkkasumman perusteella. Se jyvitetään konsernin eri yhtiöille näiden palkkasummien suhteessa.

Erillistä liittymismaksua ei peritä.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n  vuoden 2016 jäsenmaksu on 0,0459 % edellisen vuoden palkkasummasta.

Yli 150 työntekijän työnantajilla osa EK:n jäsenmaksusta määräytyy jalostusarvon perusteella.

EK:n vähimmäisjäsenmaksu on 50 €/.

Vähimmäisjäsenmaksu on 220 euroa täydeltä vuodelta.

Jos jäsenyys alkaa kesken vuotta, määräytyy jäsenmaksu ko. vuodelta jäsenyyskuukausien osuuden mukaisesti koko vuodesta.


Viimeksi päivitetty: 10.4.2017
Share Button