Hyvä työpaikka hyvinvointialalla

Työ hyvinvointialalla sisältää aina yhteiskunnallisen ulottuvuuden. Työtä tehdään lähellä asiakasta, ja parhaimmillaan saadaan aikaan asioita, jotka aidosti auttavat asiakasta eteenpäin. Työssä on imua, ja alan työntekijät voivat kokea tekevänsä merkityksellistä työtä.

Teemme-yhteiskunnallisesti-tarkeaa-tyota. Kuva: Dora Cheffi-Arab

Työpaikka hyvin toimivassa työyhteisössä luo työtyytyväisyyttä. Hyvinvointipalveluja tuottavassa organisaatiossa se näkyy parempana palveluna ja tyytyväisinä asiakkaina. Työhyvinvointi ei synny itsestään, vaan sen tueksi tarvitaan tietoa, tahtoa ja osaamista.

Työolosuhteilla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu työpaikan tai organisaation

  • fyysisistä ominaisuuksista,
  • työturvallisuudesta,
  • henkilöstön rakenteesta,
  • työn tekemisen laadullisista ja
  • määrällisistä edellytyksistä sekä
  • työyhteisön fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista.

Yksi suomalaisen yhteiskunnan merkittävimmistä haasteista lähivuosina liittyy sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman saatavuuteen sekä työssä jaksamiseen eläkeikään saakka. Hyvinvointialan työntekijöitä kuormittavat muun muassa kasvavat asiakasmäärät sekä erilaisten ongelmien kasaantuminen samoille asiakkaille. Ongelmat monimutkaistuvat ja sosiaalialan toimintaympäristö muuttuu nopeasti.

Arkipäivän työ sosiaalialan työyksikössä on moniulotteista: on osattava huomioida asiakkaan yksilölliset tarpeet, toiveet ja voimat sekä samalla toimia asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi kokonaisvaltaisesti ja pidemmällä tähtäyksellä.

Työhyvinvoinnin merkitys eri toimialoilla on tiedostettu viime vuosina. Internetistä on saatavilla suuri määrä varsin käyttökelpoista materiaalia työhyvinvoinnin tueksi. Tutustu esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen sivuilta löytyvään materiaaliin.

Lue myös:

Työhyvinvointifoorumi
Sykettä työhön – Työhyvinvoinnin kehittäjän tietopankki


Viimeksi päivitetty: 8.5.2014
Share Button