Työntekijä on yrityksen paras käyntikortti

Hyvällä henkilöstöjohtamisella on suuri vaikutus työpaikan toimivuuteen ja työhyvinvointiin. Työnsä merkitykselliseksi ja tärkeäksi kokevat työntekijät ovat yrityksen paras käyntikortti. Työyhteisön hyvinvointi ja työn tuottavuus ovat sidoksissa toisiinsa.

Yksi tietolähde sosiaali- ja terveysalan hyvän johtamisen tueksi on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoima Johtamisen kehittämisverkosto.

Verkosto on kohtaamispaikka, joka

  • kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen hyviä käytäntöjä,
  • edistää johtamista, jossa otetaan huomioon työntekijän ikä (ikäjohtaminen),
  • luo hyvän johtamisen laatukriteereitä sekä
  • kehittää johtamiskoulutuksen laatua ja tasapuolista saatavuutta yhdessä johtamiskoulutusta järjestävien tahojen kanssa.

Nuorten työntekijöiden kohtaaminen työpaikoilla, joissa suuri osa henkilöstöstä on usein ikääntynyttä, voi olla joskus haasteellista. Tukea nuorten työntekijöiden kohtaamiseen löytyy Sosiaalialan Työnantajien toimittamasta oppaasta Nuoret hyvinvoinnin ammattilaiset.


Viimeksi päivitetty: 21.5.2014
Share Button