Yhteiskunnallisena tavoitteena työurien pidentäminen

Maan hallituksen tavoitteena on nostaa eläkkeellesiirtymisiän odotetta vähintään 62,4 vuoteen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Työeläkkeelle siirtyvien keskimääräinen ikä oli 60,3 vuotta vuonna 2013.

Suomessa tarvitaan kaikilla toimialoilla pidempiä työuria, koska:

  • Väestö ikääntyy ja elinikä pitenee. Ns. huoltosuhde on heikkenemässä ja yhteiskunta tarvitsee lisää verotuloja hyvinvointipalvelujen rahoittamiseen.
  • Yksittäiselle työntekijälle pidempi työura tarkoittaa parempaa ja riittävää työeläketurvaa.
  • Työurien pidentyminen vaikuttaa myönteisesti työeläkejärjestelmän kestävyyteen. Työeläkkeiden rahoituksen kannalta on tärkeää, että työeläkemaksut ja työeläke-etuudet ovat tasapainossa pitkällä aikavälillä.

Huomiota työurien pituuteen ikäohjelman avulla

Kaksi kolmesta eläkkeelle siirtyvästä lähtee suoraan vanhuuseläkkeelle, loput jäävät joko työkyvyttömyyseläkkeelle tai eläköityvät työttömyyden seurauksena niin kutsuttuun työttömyysputkeen. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien keski-ikä oli vain noin 51,9 vuotta vuonna 2013.

Työurien pidentämiseen vaikuttavat monet eri tekijät koko työuran aikana. Toimenpiteitä tarvitaan sekä työurien alkuun, keskelle että loppuun. Erityisesti tarvitaan parempaa työllisyyttä sekä työkykyä ylläpitäviä toimia. Eläkejärjestelmä on vain yksi keino muiden joukossa.

Sosiaali- ja terveysala on eniten työllistävä toimiala Suomessa ja erittäin työvoimavaltainen. Siksi eläköityminen koskettaa sosiaali- ja terveysalaa merkittävästi.

Työmarkkinaosapuolet ovat laatineet oppaan yrityskohtaisen ikäohjelman laatimiseen.


Viimeksi päivitetty: 21.5.2014
Share Button