Asiakastyytyväisyys syntyy vapaudesta valita

Asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiva ja niitä kunnioittava palvelu on kaikkien sosiaalialan palveluntuottajien keskeinen tavoite. Jos asiakas saa valita palvelujensa tuottajan, ollaan tähän tavoitteeseen johtavan tien alussa.

Asiakastyytyvaisyys-syntyy-vapaudesta-valita. Kuva: Dora Cheffi-Arab

Valinnanvapaus on vaihtoehto kilpailuttamiselle

Valinnanvapaus on keskeinen palvelujen kehittämistä ohjaava voima. Asiakas äänestää jaloillaan, ja parhaiten menestyvät laadukkaita ja asiakkaan tarpeita tyydyttävät palveluntuottajat. Kokemusten mukaan palvelujen saatavuus ja asiakastyytyväisyys parantuvat.

Asiakasvalintaan perustuvassa järjestelmässä raha seuraa asiakasta

Asiakkaiden valinnanvapautta hyvinvointipalveluissa voidaan toteuttaa esimerkiksi

  • palvelusetelillä,
  • sairausvakuutuslain mukaisilla Kela-korvauksilla,
  • kansallisella lainsäädännöllä, esimerkiksi terveydenhuoltolailla sekä
  • EU-lainsäädännöllä, esimerkiksi potilasdirektiivillä
  • Tutustu valinnanvapautta koskevaan selvitykseen Valinnanvapaus terveydenhuollossa – antaisimmeko Asiakkaan päättää? (NHG)

Mikä estää valinnanvapautta?

Valinnanvapauteen perustuvat järjestelmät ovat kehittyneet Suomessa melko hitaasti. Usein uhkaksi nähdään asiakkaiden kyvyttömyys tehdä valintoja tai pelko valinnanvapauden eriarvoistavasta vaikutuksesta kansalaisiin. Toisaalta poliitikot ja virkamiehet haluavat pitää järjestelmien hallinnan omissa käsissään.

Sosiaalialan Työnantajien mukaan valtaosa asiakkaista pystyy tekemään omaan elämäänsä liittyviä valintoja ja myös haluaa sitä, jos valinnanmahdollisuus on olemassa.


Viimeksi päivitetty: 8.5.2014
Share Button