Palveluseteli kunnissa

Palvelusetelin käyttö on kehittynyt hitaammin kuin palvelusetelilakia säädettäessä vuonna 2009 ennakoitiin. Taustalla on uusien toimintamallien hidas käyttöönotto sekä järjestelmän käyttöönottoa tukevien valtakunnallisten ja sähköisten työkalujen puute.

Palveluseteliostojen kehitys kunnissa ja kuntayhtymissä vuosina 2008–2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014 
Kuntien palveluseteliostot,
yhteensä milj. euroa
16,2 20,9 29,4 42,4 79,7 117,0 148,6
Kasvu % 29 40,7 44,2 88 46,8 27,0

Vuonna 2013 kuntien ja kuntayhtymien palvelusetelimenot jakautuivat seuraavasti:

Kunnat ja ky:t
yhteensä
milj. €
2013
Kunnat ja ky:t
yhteensä
milj. €
2014
Palvelusetelimenot yhteensä, josta 117,0
148,6
  • kotihoidon palvelusetelit
13,3 16,6
  • palveluasumisen palvelusetelit
42,1 53,1
  • terveydenhuollon palvelusetelit
11,0 6,1
  • muut
50,6 72,8

Lähde: Tilastokeskus, Talous- ja toimintatilasto

Vuonna 2015 palveluseteli oli käytössä 97 kunnassa ja 26 yhteistoiminta-alueella (Kuntaliiton palveluseteliselvitys 2015). Sosiaalipalvelut ovat lukumääräisesti suurin palvelusetelin käyttöalue. Sosiaalipalveluissa on käytössä noin 300 erilaista palveluseteliä ja terveyspalveluissa 105 erilaista palveluseteliä.

Palveluseteli mukaan Sote-uudistukseen

Palvelusetelin lisääntynyt käyttö kunnissa osoittaa, että järjestelmä on sekä kuntien että asiakkaiden näkökulmasta toimiva. Myös sote-uudistusta toteutettaessa pitää muistaa, että palveluseteli on joustava ja kustannustehokas tapa järjestää kansalaisten tarvitsemia hyvinvointipalveluja.

Palvelusetelin arvon määrittäminen

Palvelusetelin arvo voi olla asiakkaan tuloista riippuva (tulosidonnainen) tai kaikille käyttäjille samansuuruinen. Asian ratkaisee, millaisesta palvelusta on kulloinkin kysymys.

Palvelusetelin arvo kotihoidossa on määrätty viranomaisen ohjeistuksella. Lailla asiakkaalle maksuttomiksi säädetyissä palveluissa palvelusetelin on katettava palvelun kustannukset kokonaisuudessaan.

Ikääntyneiden palveluasumisen palvelusetelin arvoa harkittaessa on tärkeää, että arvo määritetään siten, että asiakkaalle jää riittävä käyttövara, jotta asiakkaan on ylipäätään mahdollista valita palvelusetelivaihtoehto.

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvoa mietittäessä on otettava huomioon, että hoivan ja hoidon kustannukset sisältävät asiakkaan osuuden esimerkiksi palvelukodin yhteisistä tiloista, valvonnasta, turvajärjestelyistä ja ateriakuluista. Asiakkaille pitää jäädä jonkin verran käyttövaraa pakollisten kulujen jälkeen, jotta hänen on ylipäätään mahdollista valita palvelusetelivaihtoehto.

Palvelusetelijärjestelmän pitää kohdella kuntalaisia tasapuolisesti ja esimerkiksi vanhuspalvelujen palveluseteleiden kohdalla setelin arvo voidaan määrittää laskurin avulla asiakaskohtaisesti olemassa olevan tilanteen mukaisena.

Lue lisää palvelusetelistä uutishuoneestamme

Lue, miten palvelusetelin arvo määräytyy Kotkan kaupungin palveluissa.


Viimeksi päivitetty: 21.5.2014
Share Button