Vastuullisuus näkyväksi

Hoitoa ja hoivaa tuotetaan asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa. Sosiaalipalveluille asetetaan lähtökohtaisesti korkeat vaatimukset, joihin yksityiset palveluntuottajat sitoutuvat lupa- ja ilmoitusmenettelyn kautta. Järjestäytymällä työnantajaliittoon palveluntuottaja osoittaa tahtoaan toimia vastuullisesti.

Vastuullista-ja-laadukasta-palveluntuotantoa. Kuva: Dora Cheffi-Arab

Vastuullinen palveluntuottaja

Jokainen toimija määrittelee itse, mitä vastuullisuus tarkoittaa ja edellyttää oman organisaation toiminnassa. Vastuullisuus on osa yrityksen arkea ja johtamista.

Käytäntö osoittaa, että pitkällä tähtäyksellä menestyvät ja elinvoimaiset yritykset toimivat sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Nämä yritykset ovat yleensä myös keskimääräistä kannattavampia ja kilpailukykyisempiä. Vastuullisesti toimiva yritys huomioi sidosryhmiensä tarpeet ja sillä on jatkuvasti kehittyvä ja motivoitunut henkilöstö.

Taloudellinen vastuu

Vastuullisesti toimiva palveluntuottaja huolehtii omasta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään, jotta toimintaa voidaan harjoittaa myös tulevaisuudessa. Jos palveluntuottajan talous ei ole kunnossa, sillä ei ole myöskään mahdollisuutta huolehtia sosiaalisesta tai ympäristövastuustaan.

Taloudelliseen vastuuseen kuuluu, että yritys maksaa omistajilleen korvausta sijoitetusta pääomasta, henkilöstölle palkkaa, alihankkijoille korvausta heidän palveluistaan ja yhteiskunnalle veroja.

Sosiaalialan Työnantajat edistää jäsentensä ja toimialan vastuullisuutta

Sosiaalialan Työnantajien hallitus korostaa jäsentyönantajiensa vastuullista toimintaa. Liitto suosittaa, että kukin jäsentyönantaja liittyy Tilaajavastuu.fi-palveluun. Lisäksi liitto on jäsenenä yritysvastuuverkosto FIBS:ssä ja suosittelee myös jäsentyönantajilleen aktiivista edelläkävijyyttä yritysvastuun kehittämisessä.

Liiton nettisivuille tuotetaan ajankohtaista tietoa yritysvastuun edistämisestä ja liiton hallitus on määrittänyt jäsentyönantajilleen eettiset pelisäännöt.


Viimeksi päivitetty: 8.5.2014
Share Button