Tilaajavastuu edistää reilua kilpailua

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä edistää yritysten tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Lisäksi se velvoittaa yritykset varmistamaan, että niiden kanssa vuokratyötä ja alihankintasopimuksia tekevät yritykset täyttävät osaltaan lakisääteiset velvoitteensa.

Lain mukaan tilaaja on velvollinen selvittämään, onko yritys merkitty ennakkoperintä- ja työnantajarekistereihin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin. Samoin pitää selvittää, onko yritys maksanut verot ja ottanut eläkevakuutukset sekä mitä työehtosopimusta työhön sovelletaan tai mitkä ovat keskeiset työehdot. Tiedot on hankittava myös ulkomaisista yrityksistä.

Sosiaalialan Työnantajat ry:n hallitus suosittelee, että jokainen liiton jäsen antaa yritystä koskevat tiedot rekisteriin, josta tilaaja voi tarkistaa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot palveluntoimittajasta ja tämän alihankkijoista.

Harmaan talouden torjunta on meneillään olevalla hallituskaudella yksi työ- ja elinkeinoministeriön kärkihankkeista. Lue lisää torjuntaohjelmasta ministeriön nettisivuilta.

Mikä on laillista verosuunnittelua?

Yrityksiä eri toimialoilta on nostettu julkiseen keskusteluun verotuksesta ja verosuunnittelusta. Näiden yritysten joukossa on ollut myös muutamia sosiaali- ja terveysalan toimijoita.

Talouden kansainväliset rakenteet, rajat ylittävä sijoitustoiminta ja useissa maissa toimivat holding-yhtiöt eivät sinällään kerro veronkierrosta tai muustakaan eettisesti kyseenalaisesta toiminnasta. Keskustelusta saa helposti käsityksen, että mikä tahansa ulkomainen sijoitus olisi veronkiertoa. Näin asia ei ole, vaan kyse voi olla lakien mukaisesta verosuunnittelusta.

Verosuunnittelu puolestaan hyödyttää Suomea siten, että tänne saadaan parempi tuotto ja suurempi verotettava tulo.

Yritysten kansainvälisillä toiminnoilla ja yhteyksillä on muitakin syitä kuin mahdollinen verosuunnittelu. Ulkomaille houkuttelevia tekijöitä ovat esimerkiksi sijoitusrahastorakenteiden toimivuus ja Suomea paremmat sijoitusmahdollisuudet.

Lue uutinen EK:n nettisivuilta.


Viimeksi päivitetty: 21.5.2014
Share Button