Vastuullinen yritystoiminta on kestävää ja kannattavaa

Sosiaalialan Työnantajat suhtautuu yritysvastuuseen liiketoimintalähtöisesti: vastuullinen yritystoiminta on sekä kestävää että kannattavaa. Vastuullinen toiminta edesauttaa mahdollisimman hyvien toimintaedellytysten saavuttamista myös tulevaisuudessa.

Vastuullisesti toimivan yrityksen tunnistaa esimerkiksi siitä, että se

  • tekee enemmän kuin laki edellyttää,
  • huomioi sidosryhmiensä tarpeet ja odotukset,
  • toteuttaa toimia, jotka hyödyttävät yrityksen työntekijöitä,
  • raportoi ja viestii toimintansa myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista avoimesti ja läpinäkyvästi,
  • minimoi toimintansa kielteiset taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset sekä
  • toimii yhteistyössä vastuullisten alihankkijoiden kanssa

Katso muistilista yritysvastuun kehittämisessä huomioitavista asioista
.

Järjestäytyminen on osa vastuullista toimintaa

Järjestäytymällä Sosiaalialan Työnantajat ry:n jäseneksi palveluntuottajat osoittavat halunsa noudattaa yhteiskunnan asettamia normeja ja ohjeita. Näin edesautetaan yritysten toimintatapojen positiivista kehittymistä sekä vastuullisuuden myönteisten sosiaalisten, taloudellisen ja ekologisten vaikutusten laajentumista.

vastuullinen-yritysSosiaalialan Työnantajat ry on jäsen FIBS-yritysvastuuverkostossa  ja kannattaa sitä, että myös jäsenyritykset liittyisivät mukaan verkostoon. Verkoston kautta on tarjolla runsaasti materiaalia vastuullisuudesta sekä erilaisia tapahtumia.

Sosiaalialan Työnantajat suosittelee, että jokainen jäsenyritys antaa yritystä koskevat tiedot Tilaajavastuu.fi -rekisteriin, josta tilaaja voi tarkistaa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot palveluntoimittajasta ja tämän alihankkijoista.


Viimeksi päivitetty: 21.5.2014
Share Button