Tavoitteena tasapuoliset toimintaedellytykset

Yksityinen sektori tuottaa noin kolmasosan suomalaisten hyvinvointipalveluista. Osuus on merkittävä, ja koko järjestelmän lähtökohtana on julkisen ja yksityisen hyvä yhteistyö. Palvelutuotannon tavoitteita ovat laatu, kustannustehokkuus ja saatavuus. Niitä voidaan vertailla vain tiedon avulla. Eri toimijoilla pitää olla tasapuoliset edellytykset tuottaa palvelujaan.

Tavoitteena-tasapuoliset-toimintaedellytykset. Kuva: Dora Cheffi-Arab

Sosiaalialan Työnantajien painopisteitä elinkeinopolitiikan edunvalvonnassa ovat vaikuttaminen julkisen sektorin avautumiseen, toimintaympäristön muutoksiin ja lainsäädännön kehittämiseen.
Tavoitteena on edistää yksityisten ja julkisten toimijoiden tasapuolisia toimintamahdollisuuksia ja kilpailuperiaatteita.

Tasapuolisten toimintaolosuhteiden edellytyksiä ovat mm.

  • vertailtavissa olevat kustannukset,
  • yhtäläiset henkilöstövaatimukset,
  • yhtäläiset toimitilavaatimukset,
  • tasapuolinen viranomaisvalvonta,
  • vapaa sijoittautuminen ja samat vaatimukset toiminnan käynnistyessä sekä
  • asiakkaiden valinnanvapauden kunnioittaminen.

Lue lisää toimintaympäristön muutoksista HOIVA 2020 -raportista.


Viimeksi päivitetty: 8.5.2014
Share Button