Sosiaalipalveluja hankintaan 2 miljardilla eurolla vuodessa

Vuonna 2011 kuntien palveluostot olivat yhteensä noin 2 miljardia euroa. Hankintojen arvo kasvoi vuosina 2009–2011 keskimäärin 13,9 prosentilla.

Julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAn mukaan hankintasäännösten alaisten sosiaalipalvelujen ennakoitu tai toteutunut arvo oli noin 1,5 miljardia euroa vuonna 2012. Noin puolet hankintojen arvosta kohdistui palveluasumiseen ja noin 40 prosenttia lastensuojelupalveluihin.

Palveluiden kunstannukset vuonna 2012, mrd. euroa Palvelun osuus kustannuksista, % Palveluiden ostot* (ulkoiset**) mrd.euroa Palvelun ulkoistamisaste**, % Oman tuotannon osuus, %
Lasten päiväkotihoito 1.904 8.62 0.353 18.53 81.47
Lasten perhepäivähoito 0.431 1.95 0.047 10.97 89.03
Muu lasten päivähoito 0.559 2.53 0.014 2.51 97.49
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 0.689 3.12 0.516 74.95 25.05
Muut lasten ja perheiden palvelut 0.421 1.90 0.122 29.05 70.95
Vanhusten laitospalvelut 0.913 4.13 0.236 25.81 74.19
Vammaishuollon laitospalvelut 0.194 0.88 0.047 24.08 75.92
Vammaisten työllistämistoiminta 0.195 0.88 0.070 35.73 64.27
Kotipalvelut 0.827 3.74 0.188 22.77 77.23
Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 2.926 13.24 1.359 46.44 53.56
Päihdehuolto 0.192 0.87 0.100 51.86 48.14
Perusterveydenhuollon avohoito (pl. hammashuolto) 2.371 10.73 0.833 35.12 64.88
Perusterveydenhuollon hammashuolto 0.514 2.33 0.134 25.99 74.01
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito 1.257 5.69 0.346 27.51 72.49
Erikoissairaanhoito 6.521 29.51 1.499 22.99 77.01
Ympäristöterveydenhuolto 0.092 0.41  0.16 17.66 82.34
Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 0.585 2.65  0.184 31.50 68.50
Muu sosiaali- ja terveystoimi 1.507 6.82 0.289 19.21 80.79
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 22.097 100.00 6.353 28.75 71.25

SOTE kuntien ja kuntayhtymien käyttötaloudessa (2012)

Sosiaalipalveluhankintojen kilpailutus tapahtuu usein puitesopimusjärjestelynä, jolloin tuottajiksi valitaan useita tahoja.

Vuonna 2012 kunnat ostivat palvelusetelipalveluja noin 80 miljoonalla eurolla. Palveluseteliä käyttää tällä hetkellä noin 170 kuntaa. Vuonna 2012 palveluseteleillä ostettiin kotihoidon palveluja noin 12 miljoonalla, palveluasumista noin 27 miljoonalla, terveydenhuoltoa noin 9 miljoonalla ja muita palveluja noin 32 miljoonalla eurolla. Palvelusetelitoiminta ei ole julkisista hankinnoista annetun lain alaista.

Lue lisää:

TEMin raportti Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut (2013)
Kauppakamarin muistio Suurten kuntien hankinnat (2014)

Kunnan palvelustrategia on onnistumisen avain

Keskeinen osa onnistunutta hankintaprosessia on, että kunta on laatinut palvelustrategian ja hankintoja edeltää huolellinen suunnittelu. Näin hankintatoimeen saadaan pitkäjänteisyyttä, joka hyödyttää sekä kuntaa että palvelun tuottajia.


Viimeksi päivitetty: 21.5.2014
Share Button