Tilaajan ja tuottajan roolit erilleen

Tilaaja-tuottaja-toimintatavalla tarkoitetaan julkisten palvelujen tuotannon organisoimista siten, että palvelun tilaajan ja tuottajan roolit erotetaan toisistaan.

Sosiaalipalveluissa tilaajana toimii useimmiten kunta. Tuottajana voi toimia joko kunnan oma tai ulkopuolinen taho. Keskinäistä yhteistoimintaa ohjataan sopimuksilla.

Monet Suomen kunnista ovat ottaneet käyttöön tilaaja-tuottaja-toimintatavan. Jokainen kunta on tehnyt oman sovelluksensa, eikä yhtenäistä tavoitemallia ole olemassa.

Lue lisää:

Tilaaja-tuottaja-toimintatapa, Kuntaliitto (PDF)

Asiakaslähtöisyys paranee

Tilaaja-tuottaja-toimintatapa tarjoaa kunnille useita etuja. Palvelujen tuottamista voidaan esimerkiksi ohjata kulloinkin toivottuun suuntaan asettamalla tavoitteita ja liittämällä kannusteita sopimusohjaukseen.

Monien tuottajien mallissa palveluntuottajat erikoistuvat, jolloin tuotantokapasiteetti on kokonaisuudessaan tehokkaampi kuin yhden tai harvojen tuottajien mallissa. Tilaaja-tuottaja-toimintatavalla kunta voi hyödyntää tehokkaasti yksityisen sektorin tarjoamaa infrastruktuuria, henkilöstöä ja tuotantovälineitä.

Usein kunta toimii samanaikaisesti palvelujen tuottajana, rahoittajan ja valvojana. Tällaisissa tilanteessa riski eri roolien sekoittumisesta on suuri.

Sote-uudistus erottaa palvelujen järjestämisen ja tuottamisen

Parlamentaarinen valmisteluryhmä päätti kesäkuussa 2014, että Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen tulee vuodesta 2017 lähtien viiden sosiaali- ja terveysalueen vastuulle. Uudessa mallissa palvelujen järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelut rahoitetaan julkisin varoin. Siksi kunta on velvollinen huomioimaan muun muassa tarjousvertailuissaan, onko sen oman tuotannon hinta aidosti kilpailukykyinen ja kohdellaanko kaikkia tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Mahdollisimman edullisen ja laadukkaan ratkaisun löytämiseksi kunnan pitää hyödyntää olemassa olevat kilpailumahdollisuudet. Tämä on erityisen tärkeä tavoite Sote-uudistuksen toimeenpanossa eikä vähiten kuntien haasteellisen taloustilanteen vuoksi.


Viimeksi päivitetty: 21.5.2014
Share Button