30.11.2016, 09:40

Tuore tilasto palveluseteliostoista – varhaiskasvatuksessa jo lähes 100 miljoonaa euroa

 

 

Palvelusetelin käyttö laajenee kunnissa.

 

Tuoreet palveluseteliluvut (ennakkotieto) vuodelta 2015 kertovat 47 prosentin kasvusta edellisvuoteen verrattuna. Uudessa tilastossa on varhaiskasvatuspalveluiden palveluseteliostot omana eränään ja ne olivat viime vuonna noin 92 miljoonaa euroa. Kaikki palveluseteliostot olivat 219 miljoonaa euroa eli kasvua edellisvuoteen oli noin 47 prosenttia.

Asumispalveluiden palveluseteli laajenee

Palveluseteli soveltuu hyvin vanhuspalveluihin kuten kotihoitoon ja tehostettuun asumispalveluun. Palveluasumisen palveluseteliostot ovat tällä hetkellä noin 70 miljoonaa ja kotihoidon noin 20 miljoonaa. Palvelusetelin käyttöä kuitenkin vasta opetellaan. Useimmat kunnat ovat ottaneet tämän toimintamallin käyttöön, mutta käytettävät euromäärät kuntaa kohti ovat edelleen pieniä.

Palveluseteliostot 2014 ja 2015:

2014 (milj. euroa) 2015 milj.euroa) Kasvu % Osuus kaikista %
Kotihoito 16,6 20,0 20,5 9,1
Palveluasuminen 53,1 69,6 31,1 31,8
Terveydenhuolto 6,1 11,3 85,2 5,2
Varhaiskasvatus ei tilastoitu 91,9 41,9
Muut 72,8 26,3 12,0
Yhteensä 148,6 219,2 47,5 100

 

Sähköinen hallinnointi helpottaa käyttöönottoa

Sähköisten apuvälineiden tuottajista PSOP -järjestelmä on laajin. Se kattaa tällä hetkellä yli 2,1 miljoonan asukkaan väestöpohjan ja järjestelmän piirissä on yli 1 200 palveluntuottajaa.

Järjestelmän alun perin kehittäneet edelläkävijäkaupungit Turku, Tampere, Kouvola, Espoo, Oulu ovat käynnistäneet sovelluskehityksen rinnalla integraatioiden määrittelyprojektin, jonka tavoitteena on, että PSOP on vuonna 2017 liitetty kansalliseen palveluväylään. Lisäksi Helsingin vetämänä on alkamassa integroituminen KanTaan (kansallinen terveysarkisto).

Smartumin palvelusetelijärjestelmä on puolestaan käytössä yli 50 kunnassa, joiden alueella asuu yli miljoona ihmistä. Palveluntuottajia järjestelmän piirissä on yli 600.

Tuleva valinnanvapauslainsäädäntö poliittisessa keskustelussa

Hallituksen piirissä valmistellaan parhaillaan sote -uudistuksen yhteydessä toteutettavaa valinnanvapauslainsäädäntöä. Keskustelua käydään mm. siitä missä aikataulussa ja missä laajuudessa valinnanvapaus tullaan ottamaan käyttöön.

Sosiaalialan Työnantajien näkemyksen mukaan valinnanvapaus tulisi toteuttaa mahdollisimman laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtyessä maakunnille 1.1.2019 lähtien. Liitto ei kannata keskusteluissa ollutta useamman vuoden siirtymäaikaa.

Useat kyselyt osoittavat, että kansalaiset kannattavat laajasti valinnanmahdollisuuksien lisäämistä. Tuoreimman Finanssialan keskusliiton syksyllä 2016 teettämän tutkimuksen mukaan tätä mieltä on yli kaksi kolmasosaa suomalaisista.

Asiakkaan valinnanvapaudella tavoitellaan asiakkaan aseman vahvistamista, palvelujen saatavuuden parantumista sekä tervettä kilpailua palveluntuottajien välille.

 

Lisätiedot, johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki, 0400 436438

Share Button