Tavoitteena työn vaativuuteen ja osaamiseen perustuva palkkaus

Näiltä palkka-sivuiltamme löydät tietoa sekä sosiaalialan palveluyksikköjen että järjestötyön palkankorotuksista, poissaolojen aikaisesta palkanmaksusta sekä työntekijöiden palkkaluokkiin sijoittelusta.

Työehtosopimuksemme sisältävät omat tehtäväkuvan mukaiset palkkaluokkansa. Vaikka palkkaus perustuu lähtökohtaisesti tehtävän työn vaativuuteen, aikaisemmat työsuhteet ja työkokemus voivat vaikuttaa palkkaan uutta työsopimusta solmittaessa. Tästä osiosta löydät ohjeistusta esimerkiksi hoiva-avustajien palkan määräytymisestä tai yleisestä palkkakehityksestä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkoihin on sovittu viime vuosien aikana seuraavat korotukset:

1.1.2016
1.7.2015
1.7.2014
1.3.2013
1.2.2012
1.6.2011
1.10.2010
1.4.2010
1.9.2009
1.9.2008

Sosiaalialan järjestötyössä on sovittu viime vuosien aikana seuraavat korotukset:

1.1.2016
1.7.2015
1.7.2014
1.3.2013
1.2.2012
1.5.2011
1.10.2010
1.5.2010
1.3.2009
1.6.2008

Tarkemmat tiedot kulloinkin toteutetusta palkankorotuksesta löytyvät tämän osion alasivuilta palkankorotukset sosiaalipalvelualalla ja palkankorotukset järjestötyössä.


Viimeksi päivitetty: 1.8.2014
Share Button