Järjestöjen palkkausjärjestelmä

Sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen mukainen palkkausjärjestelmä on uudenaikainen. Palkkausjärjestelmän tarkoituksena on kannustaa työnantajaa ja toimihenkilöä keskustelemaan siitä, minkälaista työsuoritusta toimihenkilöltä odotetaan.

Palkkausjärjestelmän osilla pyritään kannustavaan palkkaukseen niin, että työsuorituksen vaativuus ja laatu näkyvät suoraan palkan eri osissa.

1. Tehtävänkuvauslomake

Tehtävänkuvauslomakkeen avulla työpaikoilla voidaan keskustella kunkin toimihenkilön oman tehtävän vaativuusryhmän kriteereistä ja tehtävän sijoittumisesta vaativuusryhmään. Keskusteluja on suositeltavaa käydä työsuhteen alkuvaiheen lisäksi työsuhteen aikana muutenkin kuin työtehtävien muuttuessa. Vaikka tehtävänkuvauslomake allekirjoitetaan yhdessä, se ei ole sopimus, vaan osoitus siitä, että tehtävän sisällöstä on keskusteltu toimihenkilön kanssa. Työnantaja tekee päätöksen tehtävän vaativuudesta ja päättää myös palkkauksesta.

Tehtäväkuvauslomake

2. Palkan rakenne

Toimihenkilön kuukausipalkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta (vaativuusryhmän mukainen peruspalkka + mahdollinen erityistekijälisä) ja henkilökohtaisesta palkanosasta (vuosisidonnainen takuu + mahdollinen muu henkilökohtainen lisä).

Vaativuusryhmän mukainen peruspalkka perustuu tehtävän vaativuuteen. Jos tehtävä sisältää perustehtävien lisäksi erityisosaamista edellyttäviä erityistekijöitä, näistä erityistekijöistä voidaan maksaa erityistekijälisää työnantajan päätöksen mukaan. Jos erityistekijälisää maksetaan, sen määrä voi olla 3–30 % vaativuusryhmän peruspalkasta.

Henkilökohtaisen palkanosan tulee olla vähintään työkokemuksesta kertyvän vuosisidonnainen takuun suuruinen. Vuosisidonnainen takuu on henkilökohtaisen palkanosan vähimmäismäärä. Sen lisäksi voidaan maksaa työstä suoriutumiseen liittyvää henkilökohtaista lisää. Jos henkilökohtaista lisää maksetaan ennen kuin vuosisidonnaiseen takuuseen oikeuttava aika on täynnä, henkilökohtaisen lisän on oltava vähintään 3 % vaativuusryhmän peruspalkasta.

Toimihenkilön palkka eritellään yllä mainittuihin palkanosiin, ja palkan rakenne ja perusteet käydään läpi toimihenkilön kanssa.

Esimerkki:
 Toimihenkilön palkka 1.8.2014 lukien

vr4 peruspalkka 2002,37
erityistekijälisä 150,00
henkilökohtainen palkanosa sisältäen vuosisidonnaisen takuun 280,33
Toimihenkilön henkilökohtainen kuukausipalkka 2432,70

Koulutusmateriaalissa on useita esimerkkejä palkkausjärjestelmän soveltamisesta.


Viimeksi päivitetty: 1.8.2014
Share Button