Palkkoja on korotettu viimeksi 1.1.2016

Sekä yksityisen sosiaalipalvelualan että sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusten soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden palkkoja on korotettu viimeksi 1.1.2016 alkaen. Korotukset ovat perustuneet keskusjärjestöjen tekemään työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiseen neuvottelutulokseen.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Työntekijöiden henkilökohtaisia 31.12.2015 voimassa olevia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.1.2016 alkaen 17,33 € kuukaudessa. Kuitenkin vähintään 3687,23 € suuruisia kuukausi- ja taulukkopalkkoja korotetaan 0,47 %.

Osa-aikatyössä palkankorotuksen suuruus määräytyy työajan suhteessa.

Ratkaisuun voi tutustua allekirjoituspöytäkirjasta.
Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaukset 1.1.2016 alkaen avautuu Tästä

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus

Palkankorotus toteutetaan 1.1.2016 yleiskorotuksena siten, että toimihenkilön 31.12.2015 voimassa olevan vaativuusryhmän mukaista taulukkopalkkaa korotetaan 15 €.

Korotetut taulukkopalkat 1.1.2016 alkaen ovat:

  1. vaativuusryhmä 1609,16
  2. vaativuusryhmä 1694,93
  3. vaativuusryhmä 1846,93
  4. vaativuusryhmä 2025,38
  5. vaativuusryhmä 2236,93
  6. vaativuusryhmä 2479,29
  7. vaativuusryhmä 2724,35

Voimassaolevat prosentuaaliset palkanosat (erityistekijälisä, vuosisidonnainen takuu, henkilökohtainen lisä) lasketaan korotetusta taulukkopalkasta.

Toimihenkilöiden henkilökohtaiset 31.12.2015 voimassa olevat kuukausipalkat korottuvat siten 1.1.2016 alkaen 15 € kuukaudessa, ellei taulukkokorotuksesta ja prosentuaalisten palkanosien korotuksesta yhteensä seuraa korkeampaa korotusta.

Osa-aikatyössä palkankorotuksen suuruus määräytyy työajan suhteessa.

Tuntipalkkaisen toimihenkilön palkankorotus on 0,11 € tunnilta.

Työehtosopimuksen 26 §:n mukaisia luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 1.1.2016 lukien 0,47 %. Korotetut korvaukset näkyvät uudessa palkkataulukossa ja allekirjoituspöytäkirjassa.

Esimerkkejä palkankorotuksen toteuttamisesta

Esimerkki 1:

Toimihenkilön tehtävä vr 4, erityistekijälisä 15 %, henkilökohtainen lisä 21 % joka sisältää vuosisidonnaista takuuta 10 %, muu euromääräinen esim. talokohtainen lisä

Ajankohta                                               31.12.2015                    1.1.2016

Vr 4                                                             2.010,38                   2.025,38

ETL 15 %                                                        301,56                       303,81

HEKO 21 % (sis. v.s. takuun 10 %)            422,18                       425,33

Muu euromääräinen lisä                             22,00                         22,00

Yhteensä                                                      2.756,12                   2.776,52

ETL ja HEKO on laskettu uudelleen 15 €:lla korotetusta vaativuusryhmän palkasta samoilla prosenteilla (ETL 15 %, HEKO 21 %). Toimihenkilön henkilökohtainen kuukausipalkka korottuu 20,40 €.

 

Esimerkki 2:

Toimihenkilön tehtävä vr 3, kokemusvuosia 4

Ajankohta                                                31.12.2015                 1.1.2016

Vr 3                                                               1.831,93                1.846,93

Vs. takuu 6 %                                                 109,92                    110,82

Yhteensä                                                      1.941,85                1.957,75

Toimihenkilön henkilökohtainen kuukausipalkka korottuu 15,90 €.

 

Esimerkki 3:

Toimihenkilön kanssa sovittu sopimuspalkasta 3.000 €/kk. Palkkaa korotetaan 15 € kuukaudelta.

31.12.2015                1.1.2016

3.000,00                   3.015,00

 

Esimerkki 4:

Toimihenkilö on osa-aikainen (80 %), tehtävä vr 6, erityistekijälisä 7 % ja henkilökohtainen lisä 16 %.

Kuukausipalkkaisessa osa-aikatyössä palkankorotuksen suuruus määräytyy toimihenkilön keskimääräisen viikkotyöajan ja työehtosopimuksen mukaisen täyden viikkotyöajan suhteessa.

Ajankohta                                              31.12.2015                   1.1.2016

Vr 6 (80 %)                                                1.971,43                   1.983,43

ETL 7 %                                                        138,00                       138,84

HEKO 16 % (sis. v.s. takuun 6 %)            315,42                       317,35

Yhteensä                                                   2.424,85                   2.439,62

 Toimihenkilön henkilökohtainen kuukausipalkka korottuu 14,77 €.


Viimeksi päivitetty: 8.12.2016
Share Button