Hyvä työaikasuunnittelu parantaa tuloksellisuutta

Työaikaa koskeva yleislaki on työaikalaki. Työehtosopimuksissa on sovittu monista alakohtaisista poikkeuksista työaikalakiin. Silloin noudatetaan työehtosopimusta työaikalain sijaan.

Työaikaa on työsuoritukseen käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajan käytettävissä. Työsuhteessa noudatettavasta työajasta sovitaan työsopimuksessa työehtosopimuksen asettamissa rajoissa.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen työaikamääräyksiin on mahdollista sopia paikallisesti joustoja. Näitä joustomahdollisuuksia kuvataan tarkemmin Terveet ja tulokselliset työajat sosiaalipalvelualalla -oppaassa.

Sosiaalialan järjestöjä koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu työaikapankista, jolla voidaan toteuttaa paikallisia työaikajoustoja järjestötyössä.

Työsuhdetietoutta-sivustolta löydät tietoa työajasta, sen suunnittelusta ja suunnitelman muuttamisesta. Lisäksi sivuilla on tietoa eräistä työaikamääräysten kannalta poikkeuksellisista tilanteista, kuten omaishoitajan sijaisena tehtävästä työstä.


Viimeksi päivitetty: 8.12.2016
Share Button