Muutoksia työaikoihin 1.2.2017

Sekä yksityisellä sosiaalipalvelualalla että sosiaalialan järjestöjä koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu työajan pidennyksestä työmarkkinakeskusjärjestöjen solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Työaika pitenee vuositasolla 24 tuntia. Työehtosopimuksen mukaisia palkkoja ei koroteta vuonna 2017.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla pidennetään viikkotyöaikaa

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla työajan pidennys toteutettiin viikkotyöaikaa lisäämällä. Kokoaikaisen kuukausipalkkaisen työntekijän viikkotyöaika nousee 1.2.2017 alkaen 30 minuuttia. Yleis- ja jaksotyöajassa viikkotyöaika nousee 38 tunnista 20 minuutista 38 tuntiin 50 minuuttiin. Kolmen viikon tasoittumisjakson työaika nousee siis nykyisestä 115 tunnista 116,5 tuntiin ja kuuden viikon tasoittumisjakson työaika nousee vastaavasti 230 tunnista 233 tuntiin. Toimistotyöajassa työaika nousee 37,5 tunnista 38 viikkotuntiin.

Osa-aikaisilla kuukausipalkkaisilla työntekijöillä työajan pidennys toteutetaan työajan suhteessa täyteen viikkotyöaikaan. Esimerkiksi 50 %:n työaikaa tekevän kuukausipalkkaisen osa-aikaisen työaika pitenee 15 minuuttia viikossa, eli 50 % kokoaikaisen työntekijän työajan pidennyksestä.

Työajan pidennys ei koske tuntipalkkaisia työntekijöitä. Heidän viikkotyöaikansa määräytyy siis edelleen työsopimuksessa sovitun mukaisesti.

Myös järjestötyössä pidennetään viikkotyöaikaa

Myös sosiaalialan järjestöjä koskevassa työehtosopimuksessa työajan pidennys toteutettiin viikkotyöaikaa lisäämällä. Kokoaikaisen kuukausipalkkaisen työntekijän työaika nousee 1.2.2017 alkaen 37,5 tunnista 38 tuntiin. Vuorokautinen työaika pitenee nykyisestä 7 tunnista 30 minuutista 7 tuntiin 36 minuuttiin.

Kuukausipalkkaisessa osa-aikatyössä työajan pidennys toteutetaan samoin kuin yksityisellä sosiaalipalvelualalla, eli työajan suhteessa täyteen työaikaan. Tuntipalkkaisten työntekijöiden työaika ei pitene myöskään sosiaalialan järjestöissä.

Arkipyhät ja lomarahat ennallaan

Molemmilla sopimusaloilla arkipyhät säilyivät ennallaan. Loppiainen ja helatorstai ovat siis edelleen palkallisia vapaapäiviä, eikä muihinkaan arkipyhiin sovittu muutoksia.

Myöskään lomarahaan ei sovittu muutoksia. Lomaraha maksetaan siis molemmilla sopimusaloilla samoin kuin aiemminkin.
Lisätietoa yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n muutoksista.

Lisätietoa sosiaalialan järjestöjä koskevan TES:n muutoksista.


Viimeksi päivitetty: 8.12.2016
Share Button