Omaishoitajan sijaistus

Työehtosopimusosapuolet ovat sopineet sijaisjärjestelyistä, joilla mahdollistetaan omaishoitajan oikeus ajoittaiseen vapaaseen.

Tätä erityisjoustoa voidaan käyttää, kun esimerkiksi huonokuntoista vanhusta kotona hoitava omainen lähtee viikonloppuvapaalle. Omaisen sijaisena vanhuksen kotona toimiva työntekijä ja hänen työnantajansa voivat sopia normaalien työaikamääräysten asemesta työvuoron pituudesta (jotta hoitaja ei vaihdu jatkuvasti normaalipituisten työvuorojen vaihtuessa) ja yötyökorvauksen tasosta enintään 6 tunnilta yössä.


Viimeksi päivitetty: 8.12.2016
Share Button