Työmatkat

Kun työtehtävien hoitaminen edellyttää matkustamista, työnantajan on syytä ennen matkaa selvittää työntekijälle, kuinka matkustaminen suoritetaan (esimerkiksi missä ajassa ja millä kulkuvälineellä matka tehdään, edellyttääkö matkustaminen yöpymistä, tarjotaanko matkalla aterioita).

Korvattavista matkakustannuksista ja matkaan käytettävästä työ- tai matkustusajasta syntyy mahdollisimman vähän epäselvyyttä, kun työntekijää ohjeistetaan niistä etukäteen.

Sosiaalipalvelualan ja sosiaalialan järjestötyötä koskevan työehtosopimuksen mukaisesti työmatkojen korvattavuus määräytyy valtion matkustussäännön mukaisesti, ellei työpaikoilla ole sovittu työpaikkakohtaisesta erillisestä korvaustavasta tai verohallituksen päätöksen noudattamisesta valtion matkustussäännön sijaan.

Kodin ja työpaikan välisen matkan kustannuksista työntekijä vastaa itse.


Viimeksi päivitetty: 8.12.2016
Share Button