Julkisen liikenteen keskeyttäminen

Jos julkinen liikenne keskeytyy esimerkiksi auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton lakon vuoksi, keskeytymisellä voi olla heijastusvaikutuksia myös Sosiaalialan Työnantajien jäsentyönantajiin.

Ensisijaiset vaikutukset liittyvät työntekijöiden pääsyyn työpaikoille. Keskeytyksen pitkittyessä se saattaa häiritä myös muulla tavalla normaalin toiminnan järjestämistä.

Työpaikalle pääsy

Kukin työntekijä on itse vastuussa siitä, että hän pääsee kotoaan työpaikalle. Jos pääsy estyy julkisen liikenteen keskeytymisen takia, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta esteen ajalta.

On kuitenkin hyvä pyrkiä ensisijaisesti löytämään muita vaihtoehtoja kuin palkan vähentäminen. Työnantaja ja työntekijä voivat esimerkiksi sopia lomapäivien tai muiden ansaittujen vapaiden käyttämisestä, työntekijä voi vähentää liukuvan työajan saldoaan, tai osapuolet voivat sopia muutoksia työvuoroihin.

Työnantaja voi myös sopia työntekijän kanssa etätyön tekemisestä, jos se on työnantajan toiminnan ja yksittäisen työntekijän työtehtävien kannalta perusteltua.

Työnteon estyminen toisen liiton työtaistelun vuoksi

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentin perusteella työnantajan pitää maksaa työntekijälle palkka seitsemän kalenteripäivän ajanjaksoon sisältyviltä työpäiviltä, jos työntekijä on työpaikalla työnantajan käytettävissä, mutta työn tekeminen estyy toisen työntekijäliiton työtaistelun johdosta. Tämän jälkeen palkan maksaminen voidaan keskeyttää.

Työnteon estyminen ja edellä mainittu seitsemän päivän ajanjakso määritellään kunkin työntekijän osalta erikseen.

Palkanmaksun keskeytymisen syynä tulee olla tuotannollisesti tai taloudellisesti mielekkään työn loppuminen. Ennen palkanmaksun keskeyttämistä on selvitettävä mahdollisuus tarjota työntekijälle muuta työtä.

Työnantaja voi myös edellä tarkoitetun seitsemän päivän aikana osoittaa henkilöille muuta työtä kuin hänen omaa työtään, jos oman työn tekeminen on lakon takia estynyt.


Viimeksi päivitetty: 8.12.2016
Share Button