Työsopimus on työsuhteen kulmakivi

Työntekijät ovat palveluja tuottavalle ja järjestötoimintaa harjoittavalle toimijalle tärkein voimavara. Työsopimukset ovat kulmakivi työnantajan ja työtekijän välillä, ja sopimus sitoo molempia osapuolia.

Työsopimuksen solminen on yksi työsuhteen tärkeimpiä vaiheita, minkä vuoksi siihen on tärkeää varata riittävästi aikaa ja ottaa selvää siihen liittyvistä määräyksistä.

Työsopimukset ovat pääsääntöisesti voimassa toistaiseksi. Määräaikaisen työsopimuksen tekeminen edellyttää perusteltua syytä. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusosapuolet ovat laatineet yhdessä ohjeistuksen määräaikaisten työsuhteiden käytöstä.

Ohjeeseen on koottu pääperiaatteet määräaikaisista työsopimuksista sosiaalialan erityiskysymykset huomioiden.

Tälle sivustolle on koottu ohjeita työsopimusten tekemisestä sekä tavallisissa että hieman poikkeuksellisemmissa tilanteissa, kuten oppisopimuksia solmittaessa ja sijaisia rekrytoitaessa.

Työehtosopimusten osapuolet ovat laatineet yhdessä työsopimusmallit sekä palveluyksiköille että järjestötyöhön. Lisäksi löydät palkkaukseen liittyvän tehtävänkuvauslomakkeen, jota käytetään järjestötyössä solmittavassa työsuhteessa.


Viimeksi päivitetty: 8.12.2016
Share Button