Määräaikaiset työsopimukset

Työsopimukset ovat pääsääntöisesti voimassa toistaiseksi. Määräaikainen työsopimuksen tekeminen edellyttää perusteltua syytä.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusosapuolet ovat laatineet yhdessä ohjeistuksen määräaikaisten työsuhteiden käytöstä. Ohjeeseen on koottu pääperiaatteet määräaikaisista työsopimuksista sosiaalialan erityiskysymykset huomioon ottaen.


Viimeksi päivitetty: 1.8.2014
Share Button