22.12.2016, 11:42

Valinnanvapauslaista luonnokset julkisuuteen – sote otti askeleita kohti uutta

 

 

Hallitus julkisti eilen luonnoksen laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tämän lain aikaansaaminen on ollut pitkään Sosiaalialan Työnantajien edunvalvonnan keskeisiä tavoitteita. Nyt laki näyttäisi toteutuvan ja sen sisältö vastaa pitkälti liiton asettamia tavoitteita.
Suomessa valmistelussa oleva valinnanvapausmalli on uudenlainen malli, jota ei samanlaisena ole toteuttu missään muussa maassa.

Uudistus lisää yritystoiminnan  mahdollisuuksia

Tuottajakunnan monipuolistuminen on tervetullutta sekä asiakkaiden että tuottajien näkökulmasta. Suurten yritysten määrä markkinoilla tulee jonkun verran kasvamaan julkisten palvelujen yhtiöittämisen myötä. Mutta myös pk-sektorin mahdollisuudet paranevat alihankintaketjujen, maksuseteleiden, asiakaseteleiden ja henkilökohtaisen budjetin ansiosta. Yrityksillä on myös mahdollisuus verkottua keskenään sekä perustaa esimerkiksi osuuskunta -toimintaa.

Käynnistymisvaiheen tilanne markkinoiden jakautumisessa on merkittävä seikka ja sen arvellaan jäävän aluksi pysyväksi ainakin joksikin aikaa. On myös ilmeistä, että avaamisvaiheessa valinnanvapauspalveluja tuottavien yritysten asiakaskunta muodostuu aiemman asiakkuuden pohjalta.

Haasteita riittää myös tulevaisuuteen

Avoinna on vielä palveluntuottajien korvausperusteisiin liittyvät asiat sekä asiakkaiden listautumista koskeva sääntely ja käytännöt. Myös ohjaus- ja neuvotapalvelut ovat vasta kehitystyön alla.

Vielä avoinna oleva kannuste- ja sanktiojärjestelmä vaikuttaa valinnanvapausjärjestelmän laatu- ja uudistumistavoitteiden saavuttamiseen sekä palvelujen yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Kannusteiden oikea taso vaikuttaa siihen, miten markkinoille saadaan tuottajia ja miten tuottajat toimivat. Maakuntien mahdollisuudet ottaa käyttöön valinnanvapaus järjestelmiä vaihtelee ja myös tämä vaikuttaa kansalaisten tasavertaisten mahdollisuukisen saavuttamiseen.

Eräs valinnanvapausjärjestelmän toteuttamisen keskeisiä haasteita on tietojärjestelmien ja tietopohjien saaminen vaadittavalle tasolle. Asiaan liittyy myös aikatauluhaasteita, sillä vuoden 2019 alkuun on enää kaksi vuotta. Tämä aika on lyhyt suhteutettuna tietojärjestelmien kokoon ja niiden rakentamiseen tarvittavaan työhön.

Hyvää ja huonoa – niin kuin kaikessa kehitystyössä

Sosiaalialan Työnantajat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä nyt annettuihin lakiesityksiin. Asiaa lähdetään toteuttamaan laajalla rintamalla ja useilla tavoilla. Maksuliikenteen operaattoriksi on valittu Kela, joka on luotettu ja tuttu toimija.

Hankintojen järjestämiseen liittyvät kaavailut ovat vielä kesken, mutta tässä vaiheessa päätettiin, että valtakunnallisesta keskitetystä hankintayksiköstä luovutaan ja toiminta siirretään tarvittavilta osin Hanselille. Lupa- ja valvontatoiminnot suunnitellaan keskitettäväksi uuteen valtakunnalliseen lupa- ja valvontayksikköön.

Liiton näkemyksen mukaan suurimmat haasteet liittyvät osin pitkiin siirtymäaikoihin, rahoituskysymysten tulevaan järjestämiseen ja maakuntien vain osittaiseen velvollisuuteen ottaa valinnanvapaus käyttöön.

Tältä pohjalta on kuitenkin hyvä jatkaa eteenpäin.

 

Lisätiedot johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki, 0400 436 438

 

Lue lisää:

Tiivistelmä lakiehdotuksen sisällöstä

Tiedote: Valinnanvapaus on asiakkaan etu

 

 

 

Share Button