21.11.2016, 11:35

Vanhuspalveluiden laatusuositus ennallaan hoitajamitoituksen osalta

Tulevaa hallituskautta ajatellen on välttämätöntä, että yksityisen sektorin ääntä kuullaan sekä ministeriössä että hallinnon muilla tasoilla.

Ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen hoitoon osallistuvan henkilöstön mitoituksen pitää olla vähintään 0,5 hoitajaa asukasta kohden myös tulevaisuudessa. Viime viikolla tehdyn hallituksen päätöksen mukaan tilanne siis säilyy tältä osin voimassa olevan suosituksen mukaisena.

Joustavuutta hoitoon osallistuvien henkilöstöryhmien laskentaan

Nyt tehtyjen linjausten mukaan hoitoon osallistuvan henkilöstön mitoituksen tulee olla yhdenmukainen sekä yksityisillä ja julkisilla palvelutuottajilla. Jatkossa tullaan mahdollistamaan nykyistä joustavampi toimintamalli sen osalta, mitkä henkilöt yksikössä lasketaan mukaan mitoitukseen.

Vanhuspalvelulain mukaan henkilöstön mitoituksen perusteena on aina oltava asiakkaiden hoidon ja palvelujen tarve. Käsittelyssä olevilla muutoksilla pyritään siihen, että toiminta joustavoituisi siten, että asiakkaiden hoitoisuus ja siinä tapahtuvat muutokset otetaan nykyistä paremmin huomioon.

THL:n vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantaan liittyvien valtakunnallisten selvitysten perusteella voidaan arvioida, että tällä hetkellä alle 0,5:n mitoitus on muutamassa prosentissa yksikköjä. Vuoden 2015 selvityksen perusteella kyse on pääosin julkisen sektorin yksiköistä ja asian taustalla voi olla myös poikkeavaan asiakasrakenteeseen liittyviä tekijöitä.

Vanhuspalveluiden laatusuositusta uudistetaan

Sosiaali- ja terveysministeriössä työskentelee parhaillaan työryhmä, jonka tehtävänä on uudistaa STM:n ja Kuntaliiton 2013 antama laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Meneillään olevassa työssä pohditaan muun muassa niitä keinoja, joilla hoitoon osallistuvan henkilöstön määrään voidaan sisällyttää muita työtekijäryhmiä sekä ottaa huomioon esimerkiksi turvateknologiaa. Työryhmän määräaika päättyy marraskuun lopussa.

Toimiluvat eivät saa olla este tasapuolisen kilpailun toteutumiselle

Yksityinen hoivasektori korostaa sitä, että mitoitus- ja laatuvaatimusten tulee olla samat sekä julkiselle että yksityiselle sektorille myös käytännön toiminnassa. Muutostilanteissa tulee huomioida se, että uudistukset pystytään toteuttamaan siten, että yksityisen sektorin toimijoiden toimilupien määräykset eivät aseta palveluntuottajia eriarvoiseen asemaan.

Pidemmällä tähtäimellä siirrytään toimiluvista ns. rekisteröintijärjestelmään, johon tullaan lausuntokierroksella olevan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista koskevan lakiluonnoksen mukaan sisällyttämään kaikki sekä yksityiset että julkiset toimijat. Em. lakia valmistellaan saman aikaisesti muun sote-lainsäädännön valmistelun kanssa.

Lisätiedot johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki, 0400 436438

Share Button